Toate informațiile cuprinse în acest material au legătură și sunt valabile în raport cu activitatea pe Platformei crestemidei.org,  denumită în continuare Platforma sau site-ul.

Vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le puneți la dispoziția noastră urmează să fie procesate. În acest sens, vă rugăm să lecturați prezentul document pentru a vă asigura că datele pe care alegeți să ni le furnizați sunt în siguranță și pentru a vă informa cu privire la modul în care acestea vor fi colectate, folosite și protejate.

Siguranța datelor dumneavoastră personale reprezintă un aspect important pentru noi astfel că respectăm întocmai prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Ne angajăm să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în concordanță cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

Vă informăm că avem posibilitatea să actualizăm și să modificăm periodic această Politică de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) fără a fi necesar să vă cerem un acord prealabil. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe site versiunea actualizată a Politicii de protecție a datelor cu caracter personal, rămânând în sarcina dumneavoastră să verificați conținutul acestei Politici ori de câte ori accesați site-ul, pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune.

În eventualitatea în care aveți întrebări sau nelămuriri, vă recomandăm sa ne contactați la adresa de e-mail: office@civitas.ro; tel: +40-264-590.554, tel/fax: +40-264-590.555 (număr cu tarif normal) sau prin poștă/curier la adresa: str. Eremia Grigorescu, nr.77, Cluj-Napoca, județul Cluj, România.

 1. Operator de Date 2
 2. Datele personale colectate 2
 3. Scopul pentru care prelucrăm date personale 3
 4. Temeiurile prelucrării 3
 5. Durata de stocare și prelucrare a datelor personale 3
 6. Măsuri de securitate a datelor 4
 7. Transmiterea datelor către alte persoane 4
 8. Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați 5
 9. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor 7
 10. Date ale minorilor 7
 11. Politica de utilizare a cookie-urilor 7

1.Operator de Date

Calitatea de Operator de date cu caracter personal o deține Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, o persoană juridică de drept privat înființată în mod legal în temeiul legilor române, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 77, județul Cluj, România având cod fiscal 24260911, adresa de e-mail: office@civitas.ro; tel: +40-264-590.554, tel/fax: +40-264-590.555 (număr cu tarif normal).

2.Datele personale colectate

Pentru a face posibilă crearea contului de utilizator, vă informăm că avem nevoie să ne comunicați adresa dvs. de e-mail.

În funcție de calitatea în care utilizați Platforma, pentru funcționarea optimă a acesteia, avem nevoie de următoarele date suplimentare:

 • În cazul în care utilizați Platforma în calitate de Susținător: nume, prenume, adresă de e-mail, date de facturare și livrare a recompenselor (adresă de domiciliu, adresă de livrare, nr. telefon).
 • În cazul în care utilizați Platforma în calitate de Inițiator: datele reprezentanților (nume, prenume), adresă de e-mail, date de cont bancar, date care apar în materialele foto-video furnizate (imagine, voce), date care apar în documentele de identitate, date care apar în documentele Companiei.

Când utilizați Platforma, colectăm automat anumite informații despre dispozitivul dumneavoastră, cum ar fi informații despre browser, adresa IP, fus orar și unele cookie-uri instalate pe dispozitiv.

Folosim Google Analytics pentru a ne ajuta să înțelegem cum utilizează clienții noștri aplicația, puteți citi mai multe despre modul în care Google utilizează informațiile dvs. personale aici: https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/. De asemenea, puteți renunța la Google Analytics aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR.

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont în Platformă și să nu ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani. Vom șterge imediat orice cont despre care descoperim că a fost creat de către un minor.

3.Scopul pentru care prelucrăm date personale

Solicităm și prelucrăm date personale pentru:

 • a face posibilă crearea contului dumneavoastră pe site, desfășurarea Campaniilor și funcționarea site-ului;
 • asigurarea plății sumelor de finanțare a Campaniilor;
 • facturarea și livrarea recompenselor, informarea dumneavoastră asupra stadiului livrării recompenselor;
 • transmiterea de newslettere, materiale legate de serviciile noastre – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens;
 • oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate;
 • evaluarea serviciilor oferite pe site.

4.Temeiurile prelucrării

Operatorul are dreptul de a prelucra date personale pentru scopurile prezentate mai sus:

 • pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă crearea contului, funcționarea site-ului și accesul la serviciile oferite pe site (încheierea contractului de prestări servicii la distanță), realizarea plății sumelor de finanțare a Campaniilor, oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul și expedierea recompenselor acordate de către Inițiatori.
 • pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente.

În cazul în care prelucrarea datelor nu este necesară pentru încheierea și executarea raporturilor noastre juridice, nu vom prelucra date personale pentru niciunul dintre scopurile de mai sus dacă nu avem consimțământul dumneavoastră în acest sens.

5.Durata de stocare și prelucrare a datelor personale

Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.

În acest sens, cu titlu de exemplu, vă informăm că datele dumneavoastră vor fi stocate cel puțin pe durata în care informațiile sunt utilizate pentru a va garanta accesul la site, în cazul în care aveți creat un cont pe Platformă. De asemenea, în cazul în care v-ați oferit acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de marketing, datele dumneavoastră vor fi prelucrate cel puțin până la momentul la care înțelegeți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop.

După încetarea perioadei în care datele vă sunt prelucrate pentru îndeplinirea scopurilor enumerate la capitolul 3 din prezentul document, o parte din datele dumneavoastră (exclusiv cele necesare) vor continua să fie stocate pe perioada prevăzută de lege cu privire la obligația de arhivare a datelor/documentelor contabile și de asemenea, pe perioada termenului de prescripție extinctivă prevăzut de Codul civil român. Actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.

6.Măsuri de securitate a datelor

Operatorul asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.

Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.

Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.

7.Transmiterea datelor către alte persoane

Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procesatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile (Stripe), specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contactăm pentru a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.

De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.

Pentru a vă informa cu privire la politica de confidențialitate a procesatorului de plăți partener, puteți accesa următoarele legături: https://stripe.com/en-ee/privacy

În cazul în care, în calitate de Susținător, ați optat pentru una dintre recompensele oferite de către Inițiatorul pe care ați ales să îl susțineți, datele dumneavoastră vor fi dezvăluite Inițiatorului respectiv în scopul facturării și expedierii recompensei.

În calitate de Inițiator al unei Campanii care și-a atins obiectivul de finanțare, veți avea acces la datele cu caracter personal ale Susținătorilor dumneavoastră. Vă informăm că aveți dreptul să utilizați aceste date exclusiv în scopul de a factura și expedia recompensele Susținătorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Susținătorilor se va realiza de către dumneavoastră, în calitate de Inițiator, cu respectarea deplină a prevederilor legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal și cu eventualele instrucțiuni primite de la Operator. Vă informăm că accesul la datele cu caracter personal ale Susținătorilor vă este oferit sub condiția respectării cel puțin a următoarelor obligații:

 1. Să asigurați toate măsurile de securitate tehnice și organizatorice referitoare la operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal și să respectați normele de securitate, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal ale Susținătorilor să respecte cerințele prevăzute de legislație incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
 2. Să vă asigurați că personalul dumneavoastră care efectuează operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal va fi stabilit pe baza principiului “need to know”. În acest sens, veți limita și permite accesul la datele cu caracter personal numai pentru angajații care au nevoie sa le cunoască;
 3. Să luați toate măsurile necesare împotriva utilizării, reproducerii, divulgării, transferării sau publicării neautorizate a datelor cu caracter personal;
 4. să raportați de îndată Operatorului, dar nu mai târziu de 24 de ore, prin email, orice incident de securitate constatat în sistemul de transmitere și prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și orice incident referitor la posibila utilizare sau întrebuințare greșită/necorespunzătoare a acestora;
 5. Să nu transmiteți în mod neautorizat documente sau fișiere ce conțin date cu caracter personal.

După expedierea recompenselor sunteți obligat să distrugeți datele cu caracter personal ale Susținătorilor și să comunicați Operatorului un e-mail de confirmare a distrugerii acestor date. Această cerință nu se aplică în măsura în care sunteți obligați prin lege să păstrați o parte sau toate datele, pentru un interval de timp, caz în care veți proteja datele de orice altă prelucrare, cu excepția celei impuse de lege.

Transferul datelor cu caracter personal în afara țării

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeană (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”).

Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de către Operator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

8.Ce drepturi aveți în legătură cu datele personale pe care ni le furnizați

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adopția de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Platforma este aliniată la cerințele GDPR.

Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.

Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa str. General Eremia Grigorescu, nr. 77, Cluj-Napoca, județul Cluj, România, pe email la adresa office@civitas.ro.

Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a  primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.

Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printr-o simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de email: office@civitas.ro.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:

 1. a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
 2. b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior datele și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
 3. c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct);
 4. d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
 5. e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
 6. f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale;

Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:

(a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;

(b) datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:

 1. a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 2. b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
 3. c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;
 4. d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție – vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând, fără a afecta, însă, campaniile active în care sunteți implicat și pentru care consimțământul este valabil.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa: str. General Eremia Grigorescu, nr. 77, Cluj-Napoca, județul Cluj, România, pe email la adresa: office@civitas.ro.

9. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Emese Kiss, kissemese@civitas.ro

10.  Date ale minorilor

Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site și să nu ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani. Vom șterge imediat orice cont despre care descoperim că a fost creat de către un minor.

11.  Politica de utilizare a cookie-urilor

Site-ul folosește cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Un „cookie” este un mic fișier, de regulă criptat, localizat în dosarele navigatorului web pe care dvs. îl folosiți. „Cookie”-urile sunt create de către producătorii de conținut on-line pentru utilizatorii site-urilor în scopul de a-i ajuta pe aceștia să navigheze pe internet într-un mod mai eficient și pentru a acorda accesul la anumite funcții.

Aceste fișiere nu sunt viruși. Cum aceste fișiere nu conțin coduri, ele nu pot fi executate și nici nu pot accesa alte fișiere sau dosare din calculatorul dvs. În condițiile în care ele stochează informații despre navigarea pe internet a unui utilizator, atât adrese specifice cât și navigare printre diverse site-uri, „cookie”-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Programele anti-spyware, fiind conștienți de această posibilă problemă, elimină anumite „cookie”-uri în urma controalelor de rutină.

De ce folosim „cookies”?

Utilizăm „cookie”-uri pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și intereselor acestora, pentru analize statistice cu privire la modul în care este utilizată pagina de internet, în scopul îmbunătățirii site-ului/aplicației. Cookie-urile ne ajută la:

 • personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse/servicii;
 • ne oferă un feedback valoros asupra modului cum este utilizat site-ul de către utilizatori, astfel încât să îl putem face și mai eficient și mai accesibil pentru utilizatori;
 • permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;
 • îmbunătățesc eficiența publicității online.

Uneori, „cookie”-urile pot fi folosite pentru a ține evidența vizitelor dvs. pe pagini de internet terțe.

Ce fel de „cookie”-uri folosim?

Din punct de vedere temporal al stocării folosim:

 • „Cookie”-uri fixe: rămân pe dispozitivul utilizatorului o perioadă determinată de timp, specificată în „cookie”. Acestea sunt folosite de fiecare dată când utilizatorul vizitează adresa care a creat acel fișier.
 • „Cookie”-uri de sesiune: aceste fișiere sunt temporare. Ele permit operatorilor site-ului web să conecteze acțiunile pe care un utilizator le întreprinde în timpul unei sesiuni de navigare pe internet.

De asemenea, din punct de vedere al funcționalității, folosim patru tipuri diferite de „cookie”-uri:

 • „Cookie”-uri strict necesare: acestea sunt esențiale pentru a putea naviga pe pagina de internet și pentru a-i folosi aplicațiile. În lipsa acestora, utilizatorii nu ar putea să folosească servicii de bază precum crearea unui cont sau folosirea unui coș de cumpărături. Aceste fișiere nu colectează informații despre utilizatori care ar putea fi folosite în scopuri de marketing sau urmărire a utilizatorului pe internet.
 • „Cookie”-uri de performanță: acestea colectează date statistice în mod anonim referitor la modul de utilizare al paginii de internet. Ele nu conțin informații personale și sunt folosite pentru a îmbunătății experiența utilizatorului atunci când navighează pe pagina de internet.
 • „Cookie”-uri pentru funcționalitate: prin intermediul lor, operatorul le permite utilizatorilor să aleagă diferite opțiuni și caracteristici ale paginii web. Spre exemplu, unele „cookie”-uri de funcționalitate sunt posibilitatea de a opta pentru memorarea parolei, preferințele de limbă, regiune, posibilitatea de a furniza informații personale precum locația actuală sau date despre vremea sau traficul din locația utilizatorului.
 • „Cookie”-uri publicitare și de targeting: folosite pentru a îmbunătăți relevanța reclamelor care vă sunt livrate. Acestea pot, de asemenea, să limiteze numărul de afișări ale unei reclame considerate irelevante sau să urmărească efectivitatea unei campanii publicitare prin menținerea unei statistici referitoare la numărul de accesări din partea utilizatorilor. De asemenea, o funcție importantă pe care unele dintre aceste „cookie”-uri o au este oferirea de securitate în cazul tranzacțiilor online. În mod obișnuit, aceste „cookie”-uri sunt folosite de către terți operatori, putând să facă o conexiune între paginile web vizitate de utilizator, neavând însă posibilitatea să identifice identitatea utilizatorului, întrucât între profilul dvs. online și datele prelucrate nu se face nici o conexiune.

Avem „cookie”-uri terțe pe site-ul nostru/aplicația noastră. Terții, cum ar fi companiile de publicitate sau furnizorii de servicii externe, precum analiza traficului de internet, pot utiliza „cookie”-uri sau alte „plug-in” -uri similare pentru a colecta informații despre vizita dvs. pe pagina noastră web.

Cum puteți dezactiva „cookie”-urile?

Pentru început ar trebui să știți că, odată cu ștergerea „cookie”-urilor, toate preferințele și setările referitoare la pagina web vor fi șterse. Asemenea, unele pagini web nu vor mai funcționa corespunzător sau unele funcții vor dispărea în cazul eliminării „cookie”-urilor.

Nu recomandăm, din aceste motive, optarea respingerii „cookie”-urilor atunci când vizitați pagina noastră web. Cele mai multe browsere acceptă „cookie”-urile în mod automat, dar dvs. puteți schimba această opțiune în funcție de browserul pe care îl folosiți. Pentru a face asta, în mod obișnuit, trebuie să accesați opțiunea „setări” sau „preferințe” a browserului.

 Pentru mai multe detalii puteți accesa unul dintre linkurile de mai jos:

Securitate și probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou.

În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Cookie-urile nu sunt periculoase, dar, pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere, care pot fi exploatate de către atacatori.

Este important să cunoașteți că dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorilor pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Gmail, Yahoo, YouTube și altele.

Există câteva măsuri de siguranță de bază pe care le puteți adopta pentru a naviga în siguranță cu ajutorul cookie-urilor:

 • particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor. Puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

Dacă utilizați calculatorul împreună cu alte persoane, puteți seta browser-ul pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul.

 • instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.
 • asigurați-vă că aveți browser-ul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.

Operatorul are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.