Companies and social entreprises: business partners (Romanian language)

Companies and social entreprises: business partners (Romanian language)

  • Companiile și întreprinderile sociale: parteneri de afaceri –
    Acest webinar organizat de Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (România) abordează una dintre cele mai mari provocări ale unei întreprinderi sociale, fie că oferă servicii sau produse: cea a clienților.
    Din discuțiile purtate cu numeroase antreprenori sociali vom afla:
  1. Cum ajung întreprinderile sociale în dialog cu companiile;
  2. Care sunt oportunitățile și provocările atunci când se adresează companiilor pentru a-și promova și vinde produsele/ serviciile.

Moderator: Claudia Petrescu, Coordonator Activități de Cercetare, Asociația Centrul pentru Legislație Nonprofit (România).