Accesul și utilizarea platformei crestemidei.org se realizează conform prezenților termeni și condiții. Prin marcarea căsuței ”Accept termenii și condițiile de utilizare a platformei crestemidei.org” utilizatorii consimt expres că au citit, înțeles și acceptat integral prezenții termeni și condiții, recunoscând forța juridică a acestora.

Aspectele privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal legate de utilizarea, în orice formă, a Platformei crestemidei.org sunt guvernate de „Politica de confidențialitate” care completează acești Termeni și Condiții.

În cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile acestor „Termeni și condiții” sau a „Politicii de confidențialitate”, vă rugăm să nu utilizați platforma crestemidei.org.

 

 1. Prezentare crestemidei.org 1
 2. Definiții și termeni 2

III.    Informații generale cu privire la utilizarea Platformei                                                                                            3

 1. Înregistrarea pe Platformă 3
 2. Inițierea și desfășurarea Campaniilor 4
 3. Susținerea campaniilor 6

VII.  Recompense                                                                                                                                                                          6

VIII. Plăți și modalități de plată                                                                                                                                                7

 1. Răspundere și Limitări 8
 2. Reclamații 9
 3. Proprietate intelectuală 9

XII.   Prelucrarea datelor cu caracter personal                                                                                                                  10

XIII. Newslettere                                                                                                                                                                         10

XIV. Forța majoră                                                                                                                                                                        11

 1. Legea aplicabilă.Litigii 11

XVI. Dispoziții finale                                                                                                                                                                   11

 1. Prezentare crestemidei.org

crestemidei.org este o platformă online de finanțare alternativă bazată pe mecanisme de crowdfunding, care permite colectarea fondurilor pentru proiecte sau idei de afaceri de la un număr mare de susținători. Astfel, prin intermediul crestemidei.org aveți posibilitatea să susțineți financiar proiectele prezentate pe Platformă sau să inițiați campanii prin care să vă prezentați proiectul pentru care aveți nevoie de finanțare.

Vă informăm că proprietarul și administratorul Platformei crestemidei.org este Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, o persoană juridică de drept privat înființată în mod legal în temeiul legilor române, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 77, județul Cluj, România, având cod fiscal 24260911, telefon tel: +40-264-590.554, tel/fax: +40-264-590.555 (număr cu tarif normal), adresa de email: office@civitas.ro.

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj nu este o instituție financiară, o bancă de investiții, un consilier financiar sau o entitate reglementată și, de asemenea, prin intermediul Platformei crestemidei.org nu sunt oferite servicii financiare sau de investiții. Scopul Platformei crestemidei.org este acela de a facilita temporar desfășurarea unor runde de finanțare participativă de către societăți care doresc să implementeze unele proiecte inovative și de a oferii posibilitatea publicului larg de a susține financiar respectivele proiecte.

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj nu intră în niciun moment în posesia fondurilor și nu oferă servicii de plată.

       II. Definiții și termeni

Campanie

Totalitatea acțiunilor de promovare a unui Proiect și de colectare a fondurilor pentru finanțarea acestuia prin intermediul Platformei.

Organizația

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 77, jud. Cluj, România.

Inițiator

Persoana juridică care creează o campanie pe Platformă cu scopul strângerii de fonduri financiare pentru dezvoltarea și implementarea unui proiect prezentat în cadrul campaniei.

Obiectivul de finanțare

Suma de bani necesar  fi colectată în scopul dezvoltării și implementării Proiectului, menționată de Inițiator în descrierea Campaniei.

Platforma/Site/Creștem Idei

Platforma crestemidei.org

Recompensă

Serviciul sau produsul acordat de Inițiatori Susținătorilor în cazul atingerii Obiectivului de finanțare.

Susținător

Persoana care susține financiar prin intermediul Creștem Idei Campaniile prezentate pe Platformă.

Termeni și condiții

Acești termeni și condiții generale aplicabile utilizatorului/ susținătorului/ inițiatorului.

       I. Informații generale cu privire la utilizarea Platformei

Platforma poate fi utilizată doar în conformitate cu scopul acesteia, adică pentru vizionare, creare cont, susținere campanii, inițiere campanii, accesare cont personal. Platforma nu poate fi utilizată pentru a se face vreo tranzacție ilegală, vreo plată ilegală, frauduloasă, pentru a se posta sau transmite vreun material cu conținut defăimător, amenințător, obscen, indecent, instigator și altele asemenea. Utilizatorii sunt pe deplin responsabili pentru orice operațiune și/sau plată efectuată din cont prin utilizarea Platformei.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Organizația este doar administratorul Platformei și nu are nicio implicare în relația dintre utilizatorii Platformei. Organizația va face o minimă verificare, însă nu își asumă veridicitatea informațiilor comunicate în cadrul campaniilor promovate pe Platformă. De asemenea, Organizația nu garantează în niciun fel implementarea efectivă de către Inițiatori a campaniilor finanțate prin intermediul Platformei. Prin urmare, anterior efectuării oricărei plăți pentru susținerea unei campanii vă recomandăm să vă informați temeinic în legătură cu respectiva campanie și cu Inițiatorul acesteia.

Organizația doar intermediază relația dintre Susținători și Inițiatori și nu își asumă nicio responsabilitate raportat la relația contractuală intermediată prin punerea la dispoziție a Platformei.

Organizația își rezervă dreptul de a refuza accesul unor Utilizatori la o parte sau la toate funcțiile Platformei și de a restricționa promovarea unor Campanii dacă, în opinia rezonabilă a Companiei, există suspiciuni de fraudă din partea Utilizatorului, dacă acesta are un comportament care poate prejudicia interesele Companiei sau a celorlalți Utilizatori, dacă acesta utilizează în mod abuziv Platforma sau dacă încalcă prezenții Termeni și condiții sau alte Politici de pe Platformă. De asemenea, selectarea Campaniilor care se promovează pe platformă reprezintă atributul exclusiv al Companiei.

Organizația nu poate garanta utilizarea discontinuă și neîntreruptă a Platformei. Este posibil să intervină erori, defecte, viruși sau alte comportamente dăunătoare pe site sau pe servere care să o facă indisponibilă. Vom lua toate măsurile pentru a limita și pentru a înlătura asemenea evenimente neplăcute în cel mai scurt timp posibil. Nu aveți dreptul să interveniți în operarea Platformei și nici să luați vreo măsură de intervenție asupra echipamentului informatic, indiferent de motiv și indiferent de rezultatul obținut.

    II.Înregistrarea pe Platformă

Pentru a putea utiliza Platforma în calitate de Susținător sau de Inițiator este necesar să vă creați un cont de utilizator pe Platformă.

În acest scop, vă rugăm să utilizați butonul „Contul meu” de pe pagina principală a Platformei și să parcurgeți în mod adecvat pașii necesari în vederea creării contului. Aveți obligația de a furniza informațiile care vă sunt solicitate și de a completa toate câmpurile în mod adecvat, complet, corect și real.

Contul poate fi accesat pe bază de parolă de acces, pe care o cunoașteți doar dumneavoastră. Sunteți pe deplin responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei de acces. Țineți cont de faptul că, prin comunicarea parolei dumneavoastră de acces în cont în favoarea altor persoane, riscați să acordați acestora acces la informațiile dumneavoastră personale, iar Organizația nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de ingerințe.

Poate să își creeze un cont pe site orice persoană fizică, indiferent de naționalitate, cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data creării contului. Nu permitem cu bună știință persoanelor sub vârsta de 18 ani crearea de Conturi care să permită accesul la site.

 III.Inițierea și desfășurarea Campaniilor

Vă informăm că inițierea campaniilor de finanțare a proiectelor se poate realiza exclusiv de către persoanele juridice, prin reprezentanții acestora, care dețin un cont de utilizator pe Platformă.

Anterior inițierii unei campanii, vă rugăm să țineți cont de faptul că mecanismul de funcționare a campaniilor este bazat pe principiul totul sau nimic. Astfel, finanțarea proiectului se poate obține doar dacă campania și-a atins obiectivul de finanțare, adică a fost colectată întreaga sumă necesară pentru implementarea proiectului. În situația în care campania nu și-a atins obiectivul de finanțare, sumele colectate vor fi restituite integral susținătorilor, iar inițiatorul nu va putea beneficia de acestea.

Pentru a iniția o campanie pe crestemidei.org, vă rugăm să parcurgeți următorii pași:

 1. Autentificați-vă pe site și apăsați butonul „Inițiază o campanie”.
 2. Completați integral formularul de înscriere pentru a vă înregistra campania, respectând toate indicațiile menționate în cuprinsul formularului.

Aveți obligația de a furniza doar date reale și exacte. Este interzisă postarea/furnizarea de informații false, înșelătoare, inexacte sau materiale care conțin viruși informatici.

Informațiile care trebuie furnizate privesc în principiu:

 • date generale despre organizație: denumirea, marca, numele reprezentantului legal, codul de identificare fiscală, adresa sediului social, link către platformele online: website, Facebook, Instagram, Tik Tok, etc.
 • date generale despre campanie: denumirea campaniei, Inițiatorul campaniei (persoana desemnată), domeniul/obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, pe care le puteți consulta aici, suma necesară, durata/perioada campaniei.
 • descrierea proiectului/campaniei, inclusiv printr-un Video de prezentare. Recomandăm să răspunzi la următoarele întrebări în conținutul prezentării: Care este ideea proiectului și/ sau modelul tău de business? Care este elementul inovator pe care îl propui? Care este impactul social al proiectului/afacerii tale? Cum vei folosi suma colectată? De ce ar alege un susținător să sprijine campania ta? Care sunt avantajele recompenselor tale?
 • informații cu privire la recompensele acordate susținătorilor.
 • informații cu privire la modalitatea de promovare a campaniei.

De asemenea, Inițiatorul va trebui să încarce următoarele documente necesare Companiei pentru efectuarea verificărilor impuse de legislația privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism: certificat constatator ONRC nu mai vechi de 30 de zile și certificat de înregistrare.

 1. După ce ați parcurs toți pașii și ați completat toate câmpurile, apăsați butonul „Trimite”.

În următoarele zile, propunerea de campanie va fi analizată de către echipa noastră. Vom reveni cu un e-mail în care vă vom explica concluziile evaluării. În cadrul evaluării, Organizația are dreptul de a vă solicita informații și documente suplimentare celor oferite prin formularul de înscriere. Dacă rezultatul evaluării va fi unul pozitiv, vom aproba publicarea pe Platformă a campaniei inițiate.

Vă informăm că avem dreptul de a respinge și/sau dezactiva fără preaviz orice campanie care în opinia noastră nu respectă prezenții termeni și condiții sau alte condiții precizate pe site, prezintă suspiciuni de fraudă/nerespectare a legislației în vigoare sau pot prejudicia interesele Companiei sau a celorlalți Utilizatori.

La finalul duratei campaniei, în situația în care campania și-a atins obiectivul de finanțare, vă vom anunța printr-un e-mail de confirmare în care vă vom indica pașii pe care trebuie să îi urmați pentru a intra în posesia sumelor colectate și a începe implementarea proiectului.

Unul dintre câmpurile formularului de înscriere, implică descrierea proiectului și încărcarea unor materiale foto-video. Vă informăm că acestea trebuie să respecte următoarele condiții:

 • durata videoclipului să nu depășească 4 minute;
 • videoclipul să conțină subtitrări într-o limbă de circulație internațională;
 • materialele să fie clare, elocvente și cât mai relevante pentru campanie și proiect;

Asigurați-vă că aveți toate drepturile de autor cu privire la materialele foto-video, iar în cazul în care, în cuprinsul materialelor sunt prezente alte persoane, asigurați-vă că dețineți acordul expres și scris al acestora de a le folosi și publica imaginea în conținutul materialelor.

Vă informăm că aveți deplină responsabilitate cu privire la materialele foto-video pe care ni le puneți la dispoziție. Prin acceptarea prezenților termeni și condiții, declarați expres că dețineți toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la materialele foto-video și că dețineți acordurile scrise necesare utilizării și publicării imaginii/vocii tuturor persoanelor care apar în materialele foto-video. Inițiatorul rămâne pe deplin răspunzător față de Companie pentru orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau a dreptului la imagine care rezultă din acțiunea sau omisiunea Inițiatorului, inclusiv în cazul unor eventuale dispute din partea unor terțe persoane.

 IV.Susținerea campaniilor

Campaniile publicate pe Platformă pot fi susținute de orice persoană fizică sau juridica care are un cont de utilizator activ pe site.

Pentru susținerea campaniilor, vă rugăm să parcurgeți următorii pași:

 1. Autentificați-vă pe site și apăsați butonul „Campanii active”.
 2. Selectează una sau mai multe campanii pe care doriți să le susțineți.
 3. Alegeți suma cu care doriți să susțineți proiectul și verificați ce recompensă primiți pentru contribuția dvs.
 4. Efectuați plata sumei pe pagina de plată spre care veți fi direcționați. Aveți posibilitatea să consultați detaliile plății în contul dvs. de utilizator. Pentru procesarea plății colaborăm cu procesatorul de plăți Stripe, vă rugăm să studiați cu atenție termenii și condițiile Procesatorului plății, pe care le găsiți disponibile aici.
 5. Verificați dacă ați primit e-mail-ul de confirmare a plății.

Vă informăm că sumele achitate pentru susținerea unei campanii vor fi transferate Inițiatorului campaniei doar dacă respectiva campanie și-a atins obiectivul de finanțare, adică a fost colectată întreaga sumă necesară pentru implementarea proiectului. Totodată, recompensa stabilită de către Inițiatorul campaniei se va acorda doar dacă Campania și-a atins obiectivul de finanțare.

În cazul în care Campania pe care ați dorit să o susțineți nu reușește să își atingă obiectivul de finanțare la expirarea duratei acesteia, sumele pe care le-ați virat pentru susținerea respectivei campanii vi se vor returna în cel mai scurt timp. Vă informăm că în această situație nu mai sunteți îndreptățit la recompensa stabilită de către Inițiatorul campaniei. De asemenea, să țineți cont de faptul că este posibil ca procesatorul de plăți sau banca dvs să rețină comisioane de procesare a plăților dvs. Vă rugăm să studiați politica de comisionare a procesatorului de plăți și a băncii dvs.

Vă aducem la cunoștință că există mai multe riscuri care pot să intervină în desfășurarea unei Campanii, precum nefinalizarea Campaniilor, intervenția unor modificări importante cu privire la Campanie pe durata desfășurării acesteia, neveridicitatea informațiilor furnizate de Inițiator, nelivrarea Recompenselor, neimplementarea proiectului finanțat și alte asemenea. Organizația nu își asumă niciun fel de răspundere cu privire la asemenea riscuri, iar prin decizia de a susține o Campanie vă asumați expres toate aceste riscuri.

    V.Recompense

La finalizarea desfășurării Campaniilor, în cazul în care acestea și-au atins Obiectivul de finanțare, Inițiatorul va livra Susținătorilor Recompensele specificate în descrierea Campaniei. Inițiatorul are obligația de a livra Recompensele, în conformitate cu condițiile stabilite în cuprinsul descrierii Campaniei.

Orice modificare cu privire la termenul și condițiile de livrare trebuie aduse la cunoștința Susținătorilor de către Inițiator. Organizația nu are absolut nicio responsabilitate în ceea ce privește acordarea și livrarea Recompenselor.

Inițiatorii au posibilitatea de a contacta Susținătorii în scopul solicitării de informații cu privire la livrarea Recompenselor sau preferințe specifice cu privire la acestea. Toate informațiile astfel colectate de către Inițiatori vor fi utilizate de către aceștia exclusiv în scopul livrării Recompenselor, având obligația de a le șterge ulterior livrării.

 VI. Plăți și modalități de plată

Serviciile de procesare a plăților sunt oferite Utilizatorilor de organizația Stripe Technology Europe, Limited, (“Stripe”) cu sediul în Irlanda, The One Building, strada Grand Canal – Lower, Dublin 2, înregistrată la Registrul Comerțului din Irlanda sub nr. 599050, entitate aflată sub supravegherea Băncii Centrale a Irlandei (număr de referință: C187865)  și autorizată ca instituție emitentă de monedă electronică.

În ceea ce privește plățile realizate prin intermediul Platformei vă informăm că aveți o relație direct contractuală cu Stripe, orice plată efectuată prin intermediul Platformei va fi guvernată de Termenii și condițiile Procesatorului de plăți, prin urmare vă recomandăm să le studiați cu atenție.

Nu suntem responsabili pentru procesarea în mod eronat a plății. Nu suntem responsabili pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

Plata din partea Susținătorilor

Pentru efectuarea plăților în scopul susținerii proiectelor, vă rugăm să accesați campania pe care doriți să o sprijiniți și să selectați suma cu care doriți să contribuiți.

Pentru efectuarea plății veți fi direcționați către pagina procesatorului de plăți unde veți urma instrucțiunile de plată. Plata se poate realiza cu un card bancar. Vă informăm că odată ce plata a fost realizată, aceasta nu mai poate fi anulată/revocată.

Plata sumelor colectate către Inițiatori

Vă informăm că pentru fiecare campanie va fi creat un cont individual de către Procesatorul de plăți, iar plățile realizate de către Susținători vor fi virate direct în contul Campaniei pe care Susținătorii au dorit să o finanțeze.

Plata sumelor colectate în cadrul unei Campanii se va realiza în contul bancar al Inițiatorului exclusiv dacă Campania și-a atins Obiectivul de finanțare. Transferul sumelor se va efectua în termen de aproximativ 17 zile după finalizarea duratei Campaniei. se va reține comisionul perceput de către Procesatorul de plăți, conform Termenilor și condițiilor acestuia.

Cu toate acestea, Organizația nu garantează respectarea termenului de transfer al sumelor sau transferul acestora în oricare dintre următoarele situații nelimitate și prezentate cu titlu exemplificativ: dispute/litigii cu privire la sumele transferate de Susținători, încălcări a Termenilor și condițiilor sau a altor Politici de pe Platformă, suspiciuni de fraudă și alte asemenea.

Restituirea sumelor către Susținători

În cazul în care Obiectivul de finanțare nu a fost atins, sumele colectate în cadrul unei Campanii se vor restitui Susținătorilor în termen de maxim 17 zile de la finalizarea Campaniei.

Se va reține comisionul perceput de către Procesatorul de plăți, conform Termenilor și condițiilor acestuia.

Taxe

Organizația nu percepe nicio taxă pentru utilizarea Platformei.

Cu toate acestea, vă informăm că pentru procesarea plăților efectuate prin intermediul Platformei, procesatorul de plăți cu care colaborăm percepe următoarele comisioane: 1.5% + 1.00 LEI pentru cardurile Standard din Spațiul Economic European și 1.9% + 1,00 LEI pentru cardurile Premium din Spațiul Economic European; 2.5% + 1.00 LEI pentru cardurile din UK; 3.25% + 1.00 LEI pentru cardurile internaționale, în afara Europei și UK, comisioane indicate pe această pagină. De asemenea, este posibil să fie percepute anumite comisioane bancare pentru transfer sau pentru schimbul valutar.

Comisioanele procesatorului de plăți și comisioanele bancare sunt suportate de către Inițiatori pentru Campaniile care și-au atins obiectivul de finanțare, respectiv de către Susținători pentru sumele virate în vederea susținerii unei campanii care nu și-a atins obiectivul de finanțare.

VII.Răspundere și Limitări

Organizația nu preia riscurile aferente relațiilor dintre Utilizatorii Platformei și nu asigură medierea sau intermedierea conflictelor dintre aceștia.

Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parola) și pentru gestionarea accesării Contului, fiind responsabil în condițiile legii de activitatea derulata prin intermediul Contului său.

Prin accesarea site-ului, crearea Contului, crearea Campaniilor, susținerea Campaniilor, utilizarea site-ului etc. Utilizatorul acceptă în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Ulterior creării Contului, utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului. Utilizatorul este responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizează site-ul.

Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin crearea unei Campanii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre conform prezenților Termeni și Condiții.

Organizația nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe Platformă sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestei Platforme.

Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe Platformă.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a Platformei sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta.

VIII.Reclamații

Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe Platformă, inițierea unei Campanii, susținerea unei Campanii și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, telefon tel: +40-264-590.554, tel/fax:+40-264-590.555 (număr cu tarif normal), adresa de email: office@civitas.ro.

Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs. în termen de cel mult 15 zile lucrătoare.

Utilizatorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului Platformei prin aceste acțiuni.

Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

În eventualitatea în care intervine o neînțelegere cu privire la plățile efectuate prin intermediul Platformei, vă rugăm să vă adresați Procesatorul de plăți. Organizația va fi exonerată de răspundere în acest sens. Procedura de soluționare a disputelor din această categorie este stabilită exclusiv de Procesatorul de plăți și este disponibilă pe site-ul Stripe (https://support.stripe.com/questions/dispute-process-and-submitting-evidence).

De asemenea, în ceea ce privește neînțelegerile în legătură cu acțiunile Inițiatorului, precum neîndeplinirea conformă a obligației de livrare a Recompenselor sau încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală/imagine, neînțelegerile vor fi soluționate de către Inițiator, acesta din urmă fiind singurul responsabil de îndeplinirea obligațiilor sale, Organizația fiind exonerată de orice răspundere în acest sens.

 IX.Proprietate intelectuală

Conținutul Platformei, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte, informații, structura, materialele cuprinse în program, know how, conținut, structură, administrare program și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a Companiei. Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor, interviurilor, filmărilor sau altor informații găsite pe site, fără permisiunea expresă acordată în scris de către Companie. Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane parola dvs. de acces la Platformă.

Niciun Utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe Platformă sau vreun drept de proprietate intelectuală/industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe Platformă. Niciun utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe Platformă.

De asemenea, Organizația deține dreptul de proprietate (inclusiv, fără limitare la drepturi de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală) asupra conceptului, denumirii, conținutului proiectului Creștem Idei.

În ceea ce privește materialele foto-video pe care Inițiatorii le încarcă în platformă la crearea Campaniilor, toate drepturile de autor vor rămâne în proprietatea acestora. Cu toate acestea, prin acceptarea prezenților Termeni și condiții, Inițiatorul acordă Companiei dreptul de utilizare a materialelor foto-video, atât pe perioada campaniei, cât și ulterior desfășurării acesteia în scop de promovare a Platformei. În acest sens, Organizația are dreptul de a publica materialele foto-video puse la dispoziție pe oricare dintre canalele sale de comunicare, sub condiția ca orice astfel de publicare să fie în legătură cu proiectul Creștem Idei.

    X.Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, identitatea operatorului și alte asemenea, consultați secțiunea „Politica de protecție a datelor” de pe site-ul nostru.

 XI.Newslettere

Cu ocazia creării unui cont pe Platformă, Utilizatorul are posibilitatea de a-și manifesta acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Newsletterul reprezintă un mijloc de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, SMS) asupra produselor, serviciilor, evenimentelor, promoțiilor, etc. dintr-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea proprietarului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Utilizatorul își poate retrage acest acord oricând, fără nicio obligație, prin simpla contactare a reprezentantului nostru la adresa de e-mail: office@civitas.ro sau prin accesarea butonului Dezactivare din partea de jos a fiecărui Newsletter primit.

XII.Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

XIII.Legea aplicabilă. Litigii

Prezentul document va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegeri intervenite între proprietarul site-ului și Utilizator în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente material din Cluj-Napoca, România.

XIV.Dispoziții finale

Această Platformă este deținut de către Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferit automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și condițiilor de pe site.

Organizația are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe Platformă, iar Utilizatorul are obligația de a citi Termenii și condițiile ori de câte ori accesează Platforma. Utilizatorul are obligația de a respecta întocmai Termenii și condițiile de pe Platformă și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și condițiilor de pe Platformă, valabili la data accesării, inițierii/susținerii unei Campanii.

Administratorul Platformei își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a Platformei in orice moment si la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția Utilizatorilor prin intermediul Platformei fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.UK;